Gestuurde boringen

Voor diverse grote opdrachtgevers in de energie sector heeft Houmes Hydrograhic diverse gestuurde boringen begeleid als onderdeel van diverse infra projecten. Houmes Hydrographic heeft daarbij een grote rol gespeeld in het hele trajact, zowel bij aanbestedingen, vergunningsprocedures maar ook stakeholder- en omgevingsmanagement, begeleiding bij realisatie en afnemen van benodigde eindtesten.

Deze HDD's werden uitgevoerd:

  • voor HD gas- en stadswarmte projecten met uitvoering in Staal-In-Staal en VPS, grote en kleine diameters
  • in stedelijk gebied
  • onder primaire waterkerende dijken
  • onder brede en druk bevaren rivieren en kanalen
  • op en vanaf water onder vaargeulen