Infra, pipeline construction

Voor diverse grote opdrachtgevers in de energie sector heeft Houmes Hydrograhic projecten uitgevoerd in diverse rollen als Site Representative, Directievoerder, Constructiemanager en Technisch Manager steeds vanuit de Opdrachtgever optimaal samenwerkend met de Aannemer om het project tot een succes te maken.

Daarbij werd Houmes Hydrographic al betrokken bij het Aanbestedingstraject, vervolgens in Constructiefase de aanleg, commissioning en oplevering naar de beheersorganisatie. Aan alle aspecten van deze projecten werd een belangrijke bijdrage geleverd varierend van Stakeholdermanagement van omwonenden tot vergunningverleners als gemeenten/Waterschap/Rijkswaterstaat. Uitgevoerde projecten:

  • remedial werk aan HDgasleidingen, zowel steenbestortingen als verdiepen door baggeren
  • coating reparaties op/in water trac√©'s
  • aanleg van HD gasleiding in shallow water en landtrac√©'s
  • aanleg van warmte transport leidingen, zowel Verbonden Pijp systemen als Staal-In-Staal in industrie-, landelijk en stedelijke gebieden met bijbehorende kruisingen als zinkers e.d.