Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Omschrijving

Stadswarmte

Stadswarmte projecten zijn complex omdat warmte opwek, transport en distributie vaak wordt verzorgd door verschillende partijen. Daarbij lopen transportleidingen veelal door bestaand stedelijk- of industriegebied met bijbehorende aanwezige infrastructuur. Tevens moet bij werkzaamheden rekening worden gehouden met NGE verdachte gebieden, archeologie en evt. vervuilingen, grondwater etc.

Ontwerp
In de ontwerpfase verzorgde Houmes Hydrographic het technisch management van tracéstudie tot het uiteindelijke tracé ontwerp. Dit in overleg met stakeholders als gemeente/waterschap/kabel en leiding  eigenaren maar ook perceeleigenaren, omwonenden en aanliggende bedrijven.

Aanleg
In de realisatiefase van deze projecten verzorgde Houmes Hydrographic het volledige constructie management, van toezicht op werkzaamheden tot begeleiden en bijwonen van diverse productieprocessen en controle op kwaliteit van as-built gegevens tot uiteindelijk gebruiksklare oplevering aan de beheersorganisatie binnen gestelde eisen.

In de projecten werden leidingtracé's aangelegd zowel in Staal-in-staal als in Staal-pur-PE materialen.