Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Omschrijving

Pipeline construction

Houmes Hydrographic is betrokken geweest bij unieke pipeline construction projecten.

Dit niet alleen op land maar ook in het ondiepe water van IJsselmeer en IJmeer.  Deze ondiepe wateren zijn ontoereikend voor reguliere pijpenleggers en dus moeten voor die gebieden custom-made werkmethoden worden bedacht.

Bij deze uitdagende projecten werden leidingstrengen tot ca. 500m lengte aan de wal geprefabriceerd en op water met custom-made  drijvend materieel met een las verbonden met de vorige streng. Op een custom-made methode wordt het leidingdeel afgezonken in een tevoren uitgegraven sleuf en achteraf aangevuld zodat de leiding op de vereiste dekking onder de bodem komt te liggen.

Door zijn combinatie van jaren ervaring in kustwaterbouwprojecten en hydrografische kennis was Houmes Hydrographic een pragmatische en waardevolle toegevoegde waarde voor het project in de functie als Construction Manager en Client Representative aan de zijde van de opdrachtgever.

Houmes Hydrographic had op deze unieke projecten als takenpakket:
  • toezicht op werkzaamheden, uitvoeren van keuringen en inspecties en rapportage
  • overleg met vergunningverleners en overige stakeholders
  • leiden van regulier bouwoverleg met uitvoerende contractor
  • kwaliteitsborging van as-built documenten plus overdracht naar beheersorganisatie