Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Omschrijving

Droog grondverzet

Niet alleen op water is Houmes Hydrographic actief. Ook heeft hij diverse werken op land begeleidt als landmeter.

Niet alleen met conventionele middelen als waterpas en total station maar ook met GPS. Met accuraat meten en uitzetten zijn diverse werken uitgevoerd:
  • aanleg van Europa's grootste vispassages bij Amerongen en Hagestein
  • aanleg van voorbelastingen voor toekomstige wegen
  • saneren van voormalige vuilstortplaats
  • dijkverzwaringen
  • ontgravingen t.b.v. tunnelbouw en parkeergarages
Veel van deze werken werden uitgevoerd als UAVgc contract waarbij keuringen en kwaliteitsborging een belangrijk onderdeel bij oplevering zijn.

Houmes Hydrographic heeft meerdere werken hierin begeleid tot een succesvolle oplevering.