Diensten van Houmes Hydrographic

Door ervaring opgedaan op diverse multidisciplinaire projecten is Houmes Hydrographic breed inzetbaar op projecten in diverse disciplines, zowel op water als op land.

Gedreven door het behalen van een goed eindresultaat binnen planning en budget. Met jaren werk ervaring bij zowel aannemers als opdrachtgevende partijen staat Houmes Hydrographic voor een pragmatische aanpak met heldere communicatie naar alle betrokkenen.

Onze  diensten:

 • Hydrografie:
  • Site representative on- en offshore surveys
  • ontwerpen / meten / uitzetten voor droog grondverzet/baggeren/landwinning
  • beschikking over software voor verwerken van meetdata in DTM’s / volumeberekeningen / profielen / kaarten
  • opstellen survey kwaliteitsplannen
 • Directievoering / Technisch management / Construction management / Site representative (met kennis van RAW en UAVgc) voor:
  • aanleg kabel / leidingtracées
  • aanleg transportleidingen t.b.v. stadswarmte
  • gestuurde boringen
  • steenstort / baggeren op offshore kabels / leidingen t.b.v. freespans etc.
  • GWW projecten zoals saneringen/kust en oeverwerken/baggerwerken
  • met hydrografische kennis en eigen software kunnen zelfstandig controles worden uitgevoerd op DTM’s uit metingen, volumes e.d.